Дапоксетин priligy аптека

След финализиране на поръчката, ще получите потвърждаващ e-mail, без телефонно обаждане.Когато изпратим Вашата поръчка ще получите нов e-mail, съдържащ номера на товарителницата и детайли за поръчката.Більшість речовин, циркулюючих в плазмі, представляли собою інтактний дапоксетин і N-оксид дапоксетину.Додаткові метаболіти, включаючи десметилдапоксетин і дидесметилдапоксетин, становили менше 3 % від загальної кількості речовин в плазмі, зв’язаних з лікарським засобом.Дані досліджень зв'язування, проведені in vitro, показали, що десметилдапоксетин і дапоксетин мають однакову ефективність, а активність дидесметилдапоксетину становить приблизно 50 % активності дапоксетину.Концентрація вільного десметилдапоксетину (AUC і C Метаболіти дапоксетину виводяться, перш за все, з сечею як кон'югати.След първите 4 седмици или 6 дози, обсъдете лечението Ви с Прилижи с Вашия лекар, за да реши дали да продължите лечението.Ако лечението продължи, трябва да посещавате Вашия лекар за консултации най-малко на всеки шест месеца.лекарства против депресия, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ); тиоридазин, използван за лечение на шизофрения; други лекарства против депресия; литий - лекарство за биполярно разстройство; линезолид - антибиотик за лечение на инфекции; триптофан - лекарство за подпомагане на съня; жълт кантарион - билково лекарство; трамадол - използван за лечение на сериозна болка; средства за лечение на мигрена.

дапоксетин priligy аптека-61дапоксетин priligy аптека-75

Результати всіх рандомізованих досліджень зіставні. Ефективність спостерігалася після 12 тижнів лікування. Після багаторазового прийому значення AUC для дапоксетину і активного метаболіту десметилдапоксетину збільшились приблизно на 50 % порівняно зі значеннями AUC після прийому препарату в одноразовій дозі.След като спрете приема на Прилижи, трябва да изчакате 7 дни преди да започнете лечение с някое от лекарствата, изброени по-горе.Ако не сте сигурни как да постъпите, посъветвайте се с Вашия Лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство, (вж.За изпълнение на Вашата поръчка регистрирацията не е задължителна, но попълването на полета като име, адрес и телефон на получател са задължителни, освен когато преминавате през опцията "БЪРЗА ПОРЪЧКА".Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на Вашата поръчка и доставката й от куриер.